دانلود زیرنویس تمام فصل پنج 5 بصورت یکجا. کاملا هماهنگ  
ترجمه و زیرنویس از گروه اسکندری. مترجم : محمدرضا اسکندری 
Frnds-S05 All Episodes-720p_IMDB-DL.Com.  
Edited Version. IMDB-DL Team 
Friends.S05 All Episodes.720p.BluRay.x264-PSYCHD  
Edited Version. IMDB-DL Team 
Friends - 5x20 - The One With The Ride Along  
اصلاح شده توسط سعید 
Frnds-S05E24-720p_IMDB-DL  
IMDB...140MB.Release 
Frnds-S05E23-720p_IMDB-DL.Com  
IMDB...140MB.Release 
Frnds-S05E22-720p_IMDB-DL.Com  
IMDB...140MB.Release 
Frnds-S05E21-720p_IMDB-DL.Com  
IMDB...140MB.Release 
Frnds-S05E20-720p_IMDB-DL.Com_2  
IMDB...140MB.Release 
Frnds-S05E19-720p_IMDB-DL.Com  
IMDB...140MB.Release 
Frnds-S05E18-720p_IMDB-DL.Com  
IMDB...140MB.Release 
Frnds-S05E17-720p_IMDB-DL.Com  
IMDB...140MB.Release 
Frnds-S05E16-720p_IMDB-DL.Com  
IMDB...140MB.Release 
Frnds-S05E15-720p_IMDB-DL.Com  
IMDB-dl...140MB.Release 
Frnds-S05E14-720p_IMDB-DL.Com  
IMDB...140MB.Release 
Frnds-S05E13-720p_IMDB-DL.Com  
IMDB...140MB.Release 
Frnds-S05E12-720p_IMDB-DL.Com  
IMDB...140MB.Release 
Frnds-S05E11-720p_IMDB-DL.Com  
IMDB...140.MB.Release 
Frnds-S05E10-720p_IMDB-DL.Com  
IMDB-dl...140MB.Release 
Frnds-S05E09-720p_IMDB-DL.Com  
IMDB...140MB.Release 
Frnds-S05E08-720p_IMDB-DL.Com  
IMDB...140MB.Release 
Frnds-S05E07-720p_IMDB-DL.Com.  
IMDB...140MB.Release 
Frnds-S05E06-720p_IMDB-DL.Com  
IMDB...140MB.Release 
Frnds-S05E05-720p_IMDB-DL.Com  
IMDB...140MB.Release 
Frnds-S05E04-720p_IMDB-DL.Com  
IMDB...140MB.Release 
Frnds-S05E03-720p_IMDB-DL.Com  
IMDB...140MB.Release 
Frnds-S05E02-720p_IMDB-DL.Com  
IMDB...140MB.Release 
Frnds-S05E01-720p_IMDB-DL.Com  
IMDB-dl...140MB.Release 
Friends-5x18  
سریال دوستان فصل پنجم قسمت هجدهم 
friends s05 e23-24 UNCUT.DVDRip.XviD  
کاملا هماهنگه. ترجمه من نیست تنظیمش کردم 
friends s05 e22 UNCUT.DVDRip.XviD  
کاملا هماهنگه. ترجمه من نیست تنظیمش کردم 
friends s05 e21 UNCUT.DVDRip.XviD  
کاملا هماهنگه. ترجمه من نیست تنظیمش کردم 
friends s05 e20 UNCUT.DVDRip.XviD  
کاملا هماهنگه. ترجمه من نیست تنظیمش کردم 
friends s05 e19 UNCUT.DVDRip.XviD  
کاملا هماهنگه. ترجمه من نیست تنظیمش کردم 
friends s05 e18 UNCUT.DVDRip.XviD  
کاملا هماهنگه. ترجمه من نیست تنظیمش کردم 
friends s05 e17 UNCUT.DVDRip.XviD  
کاملا هماهنگه 
friends s05 e16 UNCUT.DVDRip.XviD  
کاملا هماهنگه. ترجمه من نیست تنظیمش کردم 
friends s05 e15 UNCUT.DVDRip.XviD  
کاملا هماهنگه. ترجمه من نیست تنظیمش کردم 
friends s05 e14 UNCUT.DVDRip.XviD  
کاملا هماهنگه. ترجمه من نیست تنظیمش کردم 
friends s05 e13 UNCUT.DVDRip.XviD  
کاملا هماهنگه. ترجمه من نیست تنظیمش کردم 
friends s05 e12 UNCUT.DVDRip.XviD  
کاملا هماهنگه. ترجمه من نیست تنظیمش کردم 
friends s05 e11 UNCUT.DVDRip.XviD  
کاملا هماهنگه. ترجمه من نیست تنظیمش کردم 
friends s05 e10 UNCUT.DVDRip.XviD  
کاملا هماهنگه. ترجمه من نیست تنظیمش کردم 
friends s05 e09 UNCUT.DVDRip.XviD  
کاملا هماهنگه. ترجمه من نیست تنظیمش کردم 
friends s05 e08 UNCUT.DVDRip.XviD  
کاملا هماهنگه. ترجمه من نیست تنظیمش کردم 
friends s05 e07 UNCUT.DVDRip.XviD  
کاملا هماهنگه. ترجمه من نیست تنظیمش کردم 
friends s05 e06 UNCUT.DVDRip.XviD  
کاملا هماهنگه. ترجمه من نیست تنظیمش کردم 
friends s05 e05 UNCUT.DVDRip.XviD  
کاملا هماهنگه. ترجمه من نیست تنظیمش کردم 
friends s05 e04 UNCUT.DVDRip.XviD  
کاملا هماهنگه. ترجمه من نیست تنظیمش کردم 
friends s05 e03 UNCUT.DVDRip.XviD  
کاملا هماهنگه. ترجمه من نیست تنظیمش کردم 
friends s05 e02 UNCUT.DVDRip.XviD  
کاملا هماهنگه. ترجمه من نیست تنظیمش کردم 
friends s05 e01 UNCUT.DVDRip.XviD  
کاملا هماهنگه. ترجمه من نیست تنظیمش کردم 
5x17Rachels Inadvertent  
 
5.01 The One After Ross fSays Rachel  
با تشکر از انتخاب شما 
5.01 The One After Ross fSays Rachel  
با تشکر از انتخاب شما 
Friends Season 5Complete  
 
Friends.Season 5.720p.bluray.x264-psychd  
هماهنگ با بلوری 
Friends.SE5.ALL Episodes.720P.IMDB.greatR  
Friends.SE5.ALL Episodes.720P.IMDB.greatR 
Friends.S05.Complete.Uncut.480p  
زحمت زیرنویس رو کسای دیگه کشیدن من یه جا جمعشون کردم 
Friends S05.All  
هماهنگ با نسخه 480 ترجمه رو دوستان زحمت کشیدن من فقط هماهنگ کردم 
Friends S05 720p HDTV DD2.0 x264-TVCENTER  
تنظیم : babak1365 
Friends All Sub Season 5 720p  
زیرنویس کامل فصل پنجم هماهنگ با 720  Powered By nextsub.net © 2015 - 2016