قسمت 1 تا 25 هماهنگ با نسخه بدون سانسور بلوری  
قسمت 1 تا 25 هماهنگ با نسخه بدون سانسور بلوری من فقط هماهنگ کردم. 
زیرنویس فارسی فصل اول انیمه ی فیت زیرو  
دنیای انیمه و مانگا تقدیم می کند | forums.animworld.net | مترجم : Sabzchidori احمد علی زواره & Mohamad Ali محمد علی زواره 
[AnimWorld] Fate Zero زیرنویس فارسی فصل دوم انیمه  
دنیای انیمه و مانگا تقدیم می کند | forums.animworld.net | مترجم : Sabzchidori احمد علی زواره & Mohamad Ali محمد علی زواره  
[AnimWorld] Fate Zero  
دنیای انیمه و مانگا تقدیم می کند | forums.animworld.net | مترجم : Sabzchidori احمد علی زواره & Mohamad Ali محمد علی زواره 
زیرنویس فارسی فصل دوم انیمه فیت زرو  
دنیای انیمه و مانگا تقدیم می کند | forums.animworld.net | مترجم : Sabzchidori احمد علی زواره & Mohamad Ali محمد علی زواره  Powered By nextsub.net © 2015 - 2016