هماهنگ با نسخه ی بلوری ریلیز آیتی ست  
من فقط هماهنگ کردم. با تشکر از مترجمین عزیز و انکود عالی محمد عزیز از تیم ریلیز آیتی ست 
Bloodline.The.Complete.فصل اول.2015.WEBRip.x264-SNEAkY  
TvWorld & TvCenter 
Bloodline.S01E13.Part.13.WEBRip.SNEAkY  
CyrusGreat || TvWorld 
Bloodline.S01E13.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA  
CyrusGreat || TvWorld 
Bloodline.S01E13.1080p.NF.WEBRip.DD5.1.x264-iON  
CyrusGreat || TvWorld 
Bloodline.S01E12.WEBRip.x264-SNEAkY  
 
Bloodline.S01E12.WEBRip.x264-SNEAkY  
Red Hood || TvWorld.iNFO  
Bloodline.S01E12.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA  
Red Hood || TvWorld.iNFO 
Bloodline.S01E12.1080p.NF.WEBRip.DD5.1.x264-iON  
Red Hood || TvWorld.iNFO 
Bloodline.S01E11.Part11.SNEAkY  
Reza KingSlayer || TvWorld.info 
Bloodline.S01E11.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA  
Reza KingSlayer || TvWorld.info 
Bloodline.S01E11.1080p.NF.WEBRip.DD5.1.x264-iON  
Reza KingSlayer || TvWorld.info 
Bloodline.S01E10.Part.10.WEBRip.SNEAkY  
CyrusGreat & RedHood || TvWorld 
Bloodline.S01E10.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA  
CyrusGreat & RedHood || TvWorld 
Bloodline.S01E10.1080p.NF.WEBRip.DD5.1.x264-iON  
CyrusGreat & RedHood || TvWorld 
Bloodline.S01E09.Part9.SNEAkY  
D@vid | داوود| TvCenter 
Bloodline.S01E09.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA  
D@vid |داوود| TvCenter 
Bloodline.S01E09.1080p.NF.WEBRip.DD5.1.x264-iON  
D@vid |داوود| TvCenter 
Bloodline.S01E08.Part8.SNEAkY  
Reza KingSlayer || TvWorld.info 
Bloodline.S01E08.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA  
Reza KingSlayer || TvWorld.info 
Bloodline.S01E08.1080p.NF.WEBRip.DD5.1.x264-iON  
Reza KingSlayer || TvWorld.info 
Bloodline.S01E07.Part.7.WEBRip.SNEAkY  
CyrusGreat || TvCenter 
Bloodline.S01E07.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA  
CyrusGreat || TvCenter 
Bloodline.S01E07.1080p.NF.WEBRip.DD5.1.x264-iON  
CyrusGreat || TvCenter 
Bloodline.S01E06.Part6.WEBRip.SNEAkY  
RedHood & Reza KingSlayer || TvWorld.info & TvCenter.Tv 
Bloodline.S01E06.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA  
RedHood & Reza KingSlayer || TvWorld.info & TvCenter.Tv 
Bloodline.S01E06.1080p.NF.WEBRip.DD5.1.x264-iON  
RedHood & Reza KingSlayer || TvWorld.info & TvCenter.Tv 
Bloodline.S01E05.Part5.WEBRip.SNEAkY  
Reza KingSlayer || TvCenter.Tv 
Bloodline.S01E05.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA  
Reza KingSlayer || TvCenter.Tv 
Bloodline.S01E05.1080p.NF.WEBRip.DD5.1.x264-BTN  
Reza KingSlayer || TvCenter.Tv 
Bloodline.S01E04.Part.4.WEBRip.SNEAkY  
CyrusGreat || TvCenter 
Bloodline.S01E04.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA  
CyrusGreat || TvCenter 
Bloodline.S01E04.1080p.NF.WEBRip.DD5.1.x264-BTN  
CyrusGreat || TvCenter 
Bloodline.S01E03.Part3.WEBRip.x264-SNEAkY  
D@vid|داوود || TVCENTER 
Bloodline.S01E03.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA  
D@vid || TVCENTER 
Bloodline.S01E03.1080p.NF.WEBRip.DD5.1.x264-BTN  
D@vid || TVCENTER 
Bloodline.S01E02.WEBRip.x264-SNEAkY  
Red Hood || TvWorld.iNFO  
Bloodline.S01E02.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA  
Red Hood || TvWorld.iNFO 
Bloodline.S01E02.1080p.NF.WEBRip.DD5.1.x264-BTN  
Red Hood || TvWorld.iNFO 
Bloodline.S01E01.Part.1.SNEAkY  
CyrusGreat || TvCenter 
Bloodline.S01E01.Part.1.BTN  
CyrusGreat || TvCenter 
Bloodline.Official.Trailer.Netflix.HD  
CyrusGreat || TvCenter.tv Powered By nextsub.net © 2015 - 2016